Datu valsts inspekcija, lai skaidrotu ar videonovērošanu saistītus jautājumus, ir izstrādājusi rekomendācijas “Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā”.

Close Menu